RESEARCH ARCHIEF

archief research rechts

Research archief

midden

 

Effectstudies

De positieve gevolgen van Licht op Binnenklimaat worden onderschreven en geconcretiseerd door diverse onderzoeken, onder andere naar de relatie armaturen en energiebesparing en de invloed van daglicht op leerprestaties.  

 

 

Toolbox binnenklimaat

Op basis van onze specifieke ervaring werken wij met de TU/e aan een Toolbox Binnenklimaat. Daarvoor worden heldere uitgangspunten en ontwerphandreikingen geformuleerd waar architecten en opdrachtgevers uit kunnen putten bij het uitwerken én beoordelen van een voorlopig ontwerp.